Tālākizglītības punktu piešķiršanas kārtība

Tālākizglītības punkts (TIP) – ārstniecības personas profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu uzskaites kvantitatīvā mērvienība.

Tālākizglītības punktu (TIP) piešķiršanas un apstiprināšanas kārtību nosaka MK not. Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”. LĀPPOS Sertifikācijas padome TIP piešķir saskaņā ar šo noteikumu 53;54;55;56 punktiem un tie tiek uzskaitīti saskaņā ar minēto noteikumu 5.pielikumu

Tālākizglītības pasākuma organizatoram pieteikums TIP piešķiršanai jāiesniedz divus mēnešus pirms pasākuma norises datuma, sūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Pretējā gadījumā LĀPOS Sertifikācijas padomei ir tiesības atteikt TIP piešķiršanu (MK not. 943).  LĀPPOS Sertifikācijas padome pēc šo noteikumu 53. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt minēto tālākizglītības pasākumu.
Lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu sertifikācijas padome pieņem, ja:

  • medicīniskie priekšlasījumi atbilst uz pierādījumiem balstītas medicīnas principiem;
  • medicīnisko priekšlasījumu lektori ir apmācīttiesīgas ārstniecības personas vai docētāji ārstniecības vai ārstniecības atbalsta personu formālās izglītības programmās;
  • korekti aizpildīts un iesniegts  iesniegums  tālākizglītības punktu pieprasīsanai;
  • pievienota tālākizglītības pasākuma programma (tālākizglītības pasākumiem no 8 TIP).

LĀPPOS Sertifikācijas padome apstiprina tālākizglītības pasākumus, nosakot 2 gadu realizācijas termiņu, kas ir spēkā no pirmā tālākizglītības pasākuma norises datuma.

Lēmumu par atteikumu apstiprināt profesionālās kvalifikācijas neformālo tālākizglītības pasākumu sertifikācijas padome var pieņemt, ja:

  • profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma organizators nav iesniedzis visus MK noteikumu 943. 53.punktā minētos dokumentus vai nav ievērojis šo dokumentu iesniegšanas termiņu;
  • profesionālās kvalifikācijas neformālais tālākizglītības pasākums neatbilst kādam no šo MK noteikumu 943.  55.punktā minētajiem kritērijiem.

Atbilde par TIP piešķiršanu vai nepiešķiršanu tiks nosūtīta, uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi, pēc LĀPPOS  Sertifikācijas padomes sēdes mēneša laikā no sertifikācijas padomes sēdes datuma.

LĀPPOS Sertifikācijas padomes sēdes 2024.gadā:
02.01.2024.
06.02.2024.
05.03.2024.
02.04.2024. 
07.05.2024. 
04.06.2024.
02.07.2024.
06.08.2024.
03.09.2024.
01.10.2024.
05.11.2024.
03.12.2024.

Apstiprināto tālākizglītības punktu (TIP) skaitu un LĀPPOS Sertifikācijas padomes apstiprinājuma numuru profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma organizators norāda dokumentā (sertifikāts/ apliecinājums), kas tālākizglītības pasākuma dalībniekam tiek izsniegts par dalību pasākumā.

Papildus informācija:
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
tālrunis: +371 28612047