Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Ārsta palīgi


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
Ārstniecības personas identifikators

Apmācīttiesīgi ambulatorā dienesta ārsta palīgi
Sandra Akmane 11.11.2025. 54240021608
Kristīne Vanaga 11.12.2027. 22330036779
 
Apmācīttiesīgi ārsta palīgi (tiesības mācīt primārās veselības aprūpi atbilstoši specialitātes kompetencei)  
Juris Raudovs 11.11.2023. 27710019854
     
Apmācīttiesīgi  ārsta palīgi (tiesības mācīt neatliekamo medicīnu atbilstoši specialitātes kompetencei) 
Santa Rogača 18.12.2025.  
Svetlana Ozerska 17.11.2028. 25160033214
Rolands Iraids 21.12.2024. 97980045491
Māris Kozlovskis 05.05.2026. 32760031664
Toms Karasevs 02.01.2028. 95360051492
Agnese Lielmane 16.09.2028. 75680037788
Vladimirs Bistrovs 17.03.2027. 77460021574
Gaida Zariņa 06.08.2025. 81770032725
Ervīns Šmatčenko 13.12.2024. 35930047845
Uldis Ceriņš 01.01.2027. 83050023927
Rafaels Ciekurs 01.01.2027. 36670051054
Zane Zuika - Miglāne 13.06.2025. 29640031186
Raitis Suhins 17.06.2024. 96660046422
Agnese Serskiha 21.12.2024. 55990045704
Sandra Aldere 05.06.2024. 87310022524
Aleksejs Safonovs 03.05.2028. 50040042840
Valdis Bajārs 24.04.2024. 49490014244
Andris Volfs 02.01.2028. 19970052586
Aivija Bankevica 01.01.2027. 34920051583
Dmitrijs Žernokļejevs 13.06.2025. 44570046926
Mārtiņš Liniņš 01.01.2027.  44570046926
Maija Zute 17.03.2027.  6540032206
Veronika Skažutina 17.06.2024.  85200046491
Iluta Garina 17.06.2024.  10640031196
Aleksandrs Jakovļevs 21.12.2024.  30580048332
Aleksandrs Garins 18.12.2025.  57870040521
Diāna Fjodorova 18.12.2025.  64390047996
Donats Minalto 02.01.2028.  63010051322
Angelīna Kašuba 13.06.2025.  66680045798
Aleksandrs Razumovs 26.08.2025.  53980018159
Ramina Liske 01.01.2027. 75170051906
Diāna Zaure 02.01.2028. 18520020663
Egija Junusova 17.06.2024. 10810047040
Tonijs Galanders 21.06.2024. 57500043262
Rustams Junusovs 03.05.2028. 77340039485
Mārtiņš Gulbis 01.01.2027. 67850049736
Jekaterina Smuļko 01.01.2027.  39770051565 
Rolands Iraids 21.06.2024. 97980045491
Evita Spravņikova 16.09.2028. 22740041614
Irēna Gadaļina 17.06.2024. 50700042752
Juris Raudovs 24.05.2028. 27710019854
Artūrs Lubāns 18.12.2025. 64910047887
Gunārs Streļčiks 02.01.2028. 94220035889
Pjotrs Šapars 02.01.2029. 19690054324