Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Radiograferi


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
Ārstniecības personas identifikators
 
Apmācīttiesīgi radiograferi
Roberts Purmalis  24.03.2028.  41840048609
Ginta Lāce  06.04.2028.  31660013646
Vineta Aumeistere  06.04.2028.  11860042434
Kristaps Reimartuss  20.06.2028.  48620048064
Laila Grīntāla 20.06.2028.  56990048115
Elita Leščinska 14.07.2028. 43480020539
Paula Putniece 09.05.2025. 95050047023
Sandra Meškovska  06.04.2028.  73570025348
Evita Bladiko 14.07.2028. 20360025416