Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Tehniskie ortopēdi


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
Ārstniecības personas identifikators
Apmācīttiesīgi tehniskie ortopēdi
Guntis Raipalis 07.06.2023. 64660045126
Ēriks Švēde 07.06.2023. 76540045127
Kārlis Lācis 12.03.2026. 84170037825
Anda Blūma 12.03.2026. 67290039329
Viesturs Drunks 15.06.2026. 12680051023
Vita Deičmane 07.06.2023. 66290045124