Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Mākslu terapeiti


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
Ārstniecības personas identifikators
     
 
    Apmācīttiesīgi mākslas terapeiti
Kristīne Vende - Kotova 15.12.2023.  58720044206
Mirdza Liepiņa 25.05.2025. 96600049329
Dace Visnola 20.11.2027. 80870043920
Santa Grīnfelde 05.12.2025. 11160045683
Edīte Krevica 07.01.2024. 58220046179
Mirdza Paipare 08.10.2025. 91370042386
Indra Majore - Dūšele 08.04.2025. 68340045854