Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Audiologopēdi


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
Ārstniecības  personas identifikators
 
Baiba Čodore 30.11.2023.  
Dace Strautmane 31.05.2024. 74970047589
Tince Strazdina 01.03.2024. 82700048697
Daiga Lagzdiņa - Kokina 12.05.2027. 65110052637