Apmācīttiesīgas ārstniecības personas Audiologopēdi


Ārstniecības personas
vārds, uzvārds
Apliecības derīguma
termiņš
Ārstniecības  personas identifikators
 
Baiba Kubile 31.05.2024. 16570048759
Dace Strautmane 31.05.2024. 74970047589
Tince Strazdina 01.09.2024. 82700048697
Ilze Strazdiņa 24.11.2027. 91620040670
Daiga Lagzdiņa - Kokina 12.05.2027. 65110052637
Līga Savicka 26.11.2028. 60330050529
Evija Ekure 11.05.2027. 95020052098